Archiwa Bloga

Aleksander Józef Nasierowski

Dziedzic Wysocka Aleksander Józef Nasierowski urodził się w roku 1798. Jego rodzicami byli Józef i Antonina Nasierowscy. Według kroniki żałobnej Aleksander był weteranem powstania listopadowego. Gazeta Korespondenta warszawskiego i zagranicznego podaje we Wtorek 17 sierpnia 1819 roku, że Alexander był

Napisano w Dziedzic, Powstaniec, Ślepowron, Szlachta Tagi:

Antoni Nasierowski

Ziemianin i właściciel dóbr Podkoce i Mączniki Antoni Nasierowski został ochrzczony 12 stycznia 1735 roku. Był synem Macieja i Konstancji Nasierowskich. W 1764 roku wziął sobie za żonę Łucję Skórzewską, córkę Antoniego i Anny z domu Jackowska. Łucja i Antoni

Napisano w Dziedzic, Ślepowron, Szlachta Tagi:

Dorota z Nasierowa

Nasierowska z Nasierowa 1454 Dorota z Nasierowa jest jedną z trzech niewiast z gniazda Nasierowo, o których słyszymy w XV wieku. W roku 1454 zapisy Metryki Koronnej dokumentują żywot także: Anny z Nasierowa Barbary z Nasierowa. Jak przystało na wieki

Napisano w Dziedzic, Szlachcianka, Szlachta Tagi:

Maciej Stanisław Nasierowski

Dziedzic Miedzianowa Maciej Stanisław Nasierowski był synem Macieja i Konstancji Nasierowskich. W 1756 roku pojął za żonę Teresę Mikołajewską, która była córką Wojciecha i Teofilii z domu Kraśnicka. W rok po ślubie spisał z żoną dożywocie. Wiemy, że był dziedzicem

Napisano w Dziedzic, Ślepowron, Szlachta Tagi: ,

Józef Feliks Nasierowski

Dziedzic Mącznik i Boczkowa Józef Feliks Tomasz Nasierowski urodził się w Skalmierzycach i został ochrzczony 1 stycznia 1766 roku. Był synem Antoniego Nasierowskiego i Łucji z domu Skórzewska. W roku 1802 był dziedzicem dóbr Mączniki, a dziewięć lat później w

Napisano w Dziedzic, Ślepowron, Szlachta Tagi:

Walenty Nasierowski

Belwederczyk. Bohater wojny o niepodległość 1830-1831 Walenty Nasierowski, herbu Ślepowron, był synem Józefa Nasierowskiego i Antoniny Polewskiej, właścicieli dóbr ziemskich Mączniki, Podkoce i Boczków. Urodził się w okolicach Kalisza w miejscowości Mączniki 10 listopada 1802 roku*. Dobra ziemskie Nasierowskich położone

Napisano w Oficer, Powstaniec, Ślepowron, Szlachta, Uniwersytet Warszawski, Żołnierz Tagi: , ,

Bogusław z Nasierowa

Otrzymał ziemię od księcia Janusza Starszego Bogusław z Nasierowa występuje w Metryce Koronnej z lat 1414-1425 księcia Janusza I Starszego. Stosownie do zapisu prowadzonej przez kancelarię ewidencji można przypuszczać, że Bogusław zasłużył się władzy książęcej bo otrzymał poprzez nadanie 538,65

Napisano w Szlachta Tagi:

Andrzej z Nasierowa

Dziedzic z Nasierowa Andrzej z Nasierowa jest wymieniony jako dziedzic Nasierowa w Tomie 3 Metryki Koronnej z lat 1414-1425 księcia Janusza I Starszego. Metryka Koronna była dokumentem, w którym kancelaria dokonywała wpisów w zakresie m.in.: – nadań i potwierdzeń książęcych,

Napisano w Szlachta Tagi:

Sędziwój z Nasierowa

Rycerz, założyciel osady Sędziwuje Sędziwój z Nasierowa dokonywał transakcji obrotu dobrami ziemskimi m.in. sprzedaż gruntów w rodzinnych stronach Andrzejowi z Nasierowa była podyktowana uzyskaniem majątku ziemskiego w okolicy Zambrowa. Był założycielem osady Sędziwuje*, która powstała ok. 1422 roku w momencie

Napisano w Rycerz, Ślepowron, Szlachta Tagi:

Maciej Nasierowski

Dziedzic Skarboszewa Maciej Nasierowski, był synem Franciszka i Zofii Nasierowskich. Ożenił się z Konstancją Świejkowską (Świpówną/Swajpowską). W latach 1723-1735 roku w Skarboszewie wraz z żoną Konstancją mieli posesję sołectwa (powiat pyzdrski). Skarboszewo było związane z kluczem ciążyńskim biskupów poznańskich. Maciej

Napisano w Dziedzic, Szlachta Tagi: ,

Andrzej Nasierowski

Administrator Andrzej Nasierowski był synem Franciszka i Zofii Nasierowskich. W 1724 roku kupił od swojego stryja Stefana Nasierowskiego część dóbr w Nasierowie Wielkim (teraz: Nasierowo-Dziurawieniec). Andrzej w 1736 roku sprawował urząd administratora dóbr krotoszyńskich, które należały do wojewody kijowskiego i

Napisano w Administrator, Dziedzic, Szlachta Tagi: ,

Franciszek Nasierowski

Ojciec rodziny Franciszek Nasierowski był jednym z synów Jana Nasierowskiego, juniora. Franciszek ożenił się ok. 1694 roku z Zofią Sulińską (1667-1737), córką Krzysztofa i Teresy. Wiemy, że w roku 1698 swojej żonie Zofii Nasierowskiej odprawił 1000 zł polskich posagu. Franciszek

Napisano w Dziedzic, Szlachta Tagi: ,

Jan Nasierowski, Jr.

Dziedzic Jan Nasierowski (zm. 1692-1698) był synem komornika ciechanowskiego, Jana Nasierowskiego. Jan Junior, był dziedzicem części majątku w Nasierowie-Dziurawieńcu. Wraz z żoną Anną Laskowską (zm. przed 1724) miał trzech synów i córkę: – Franciszka Nasierowskiego, – Mikołaja Nasierowskiego, – Stefana

Napisano w Dziedzic, Szlachta Tagi: ,

Stanisław Nasierowski

Szlachcic Stanisław Nasierowski, herbu Ślepowron wywodził się z ziemi ciechanowskiej. Miał konflikt natury prawnej z Andrzejem Karnkowskim, kasztelanicem lędzkim, którego w 1603 roku pozywał przed sądem. Źródła: Teki Dworzaczka

Napisano w Szlachta Tagi: ,

Walerian Nasierowski

Szlachcic Walerian Nasierowski był synem Sebastiana Nasierowskiego. Obydwaj pochodzili z Nasierowa-Dziurawieńca (powiat ciechanowski). W 1630 roku jego ojciec Sebastian już nie żył, gdy Walerian uległ obrażeniom i okazywał rany zadane w niejasnych okolicznościach przez Zbożego Miecznikowskiego i innych. Źródła: Teki

Napisano w Szlachta Tagi: