Walerian Nasierowski

Walerian Nasierowski był synem Sebastiana Nasierowskiego. Obydwaj pochodzili z Nasierowa-Dziurawieńca (powiat ciechanowski). W 1630 roku jego ojciec Sebastian już nie żył, gdy Walerian uległ obrażeniom i okazywał rany zadane w niejasnych okolicznościach przez Zbożego Miecznikowskiego i innych.

Źródła:
Teki Dworzaczka

Napisano w Szlachta Tagi: