Z. Nasierowska

Zofia Nasierowska urodziła się w Wysocku dnia 3 maja 1846 roku. Zofia była córką Aleksandra Józefa Nasierowskiego herbu Ślepowron oraz Walentyny Skórzewskiej herbu Drogosław. Do rodzeństwa Zofii zaliczamy: Józefa Aleksandra, Jadwigę, Elżbietę Ludwikę Marię oraz Franciszkę.

W dniu 11 lutego 1868 roku Kazimierz hrabia Skórzewski w wieku 22 lat poślubił swoją rówieśnicę Zofię Nasierowską. Kazimierz hrabia Skórzewski posiadał majątek ziemski w powiecie odolanickim. Do niego należały dobra Bieniewo, Drogosław, Będzieszyn, Skrzebowa, Szczury i Raszków. Rodzina Skórzewskich była związana z wielkopolską i wywodziła się ze Skorzewa.

W Raszkówku przyszły na świat dzieci Zofii z Nasierowskich i hrabiego Skórzewskiego:
- hr. Arnold – 21 lutego 1869
- hr. Franciszka – 28 stycznia 1876
- hr. Stanisław – 21 kwietnia 1879
- hr. Marya Kazimiera – 19 czerwca 1883

Zofia z Nasierowskich dokonała żywota w Poznaniu 4 lutego 1929 roku. Została pochowana na cmentarzu Jeżyckim.

Źródło:
[1] Jerzy Sewer Dunin Borkowski, Jerzy Seweryn Teofil Dunin Borkowski, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895, s. 555-556
[2] Teki Dworzaczka

Napisano w Hrabina, Szlachcianka Tagi: