Izabella Nasierowska

Izabella Nasierowska urodziła się w 1798 roku i pochodziła z irlandzkiej rodziny de Savage sięgającej korzeniami XII wieku. Właściwe brzmienie po irlandzku nazwiska de Savage brzmi Mac an tShaisigh. W XIX wieku w Irlandii miały miejsce prześladowania na tle religijnym. Rodzina de Savage związana z wiarą katolicką była zmuszona szukać bezpieczeństwa poza granicami rodzinnego kraju. W ten oto sposób Isabel de Savage trafiła do Polski – zmuszona uciekać z ojczystych stron przed nietolerancyjnymi prześladowcami.

Tolerancyjna od wieków Polska zapewniła Izabelli Nasierowskiej schronienie i jak wiemy osiadła tu na stałe. Wyszła za mąż za Marcina Nasierowskiego i w ten sposób miał miejsce międzynarodowy ślub w rodzinie. Izabella i Marcin, wprawdzie nie pozostawili po sobie potomstwa ale pokonali bariery językowe i kulturowe. Izabella zmarła w Raszkówku, w domu Kazimierza i Zofii Skórzewskich. Jej serce zastygło w dniu 6 listopada 1873 w wieku lat 73. Jej mąż Marcin został pochowany w Pogrzybowie.

Źródła:
[1] Kronika żałobna rodzin Wielkopolskich od 1863-1876 r: z uwzgle̜dnieniem ważniejszych osobistości zmarłych, w tym przecia̜gu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie, Teodor Żychliński, 1877, s. 303
[2] Teki Dworzaczka

Napisano w Szlachcianka Tagi: ,