Zofia Nasierowska (Sulińska)

Zofia Nasierowska była matką i żoną. Zofia urodziła się w roku 1667 jako córka Krzysztofa Sulińskiego i Teresy z domu Naramowskiej. W wieku ok. 27 lat została żoną Franciszka Nasierowskiego, który prawdopodobnie poślubił ją w 1694 roku. Wraz z Franciszkiem mieli dwójkę synów – Andrzeja i Macieja, oraz dwie córki – Annę i Mariannę.

Zofia Nasierowska doczekała się licznego grona wnuków:
- ze strony Macieja (Józef Franciszek, Wojciech, Maciej, Antoni, Franciszka, Marianna),
- ze strony Andrzeja (Bogusława Teofila, Julianna Brygida),
- ze strony Anny (co najmniej jednego syna – Broniewskiego, który pełnił funkcję proboszcza parafii w Kobylinie).
- ze strony Marianny (Ignacego Zachariasza, Łukasza Józefa, Onufrego, Agnieszki, Katarzyny Julianny Filipiny, Petronelli, Julianny Efrozyny, Zofii).

Jej synowie posiadali majątki ziemskie. Maciej osiadł w Sarboszewie. Andrzej miał liczne nieruchomości i pełnił funkcję administratora i zarządcy dóbr krotoszyńskich. Obydwaj synowie posiadali majątki w Nasierowie. Jej córka Anna Nasierowska, za przyzwoleniem i zaangażowaniem matki wyszła w 1711 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej za Konstantego Broniewskiego. Jak widać kontrakt i posag nie zostały wypłacone lub miały miejsce inne okoliczności, bo Konstanty procesował się ze swoją teściową Zofią Nasierowską. Zięć pozywał ją już jako wdowę po Franciszku Nasierowskim. Proces sądowy miał miejsce w latach 1711 i 1712 – prawdopodobnie chodziło o 3000 zł polskich, które zobowiązał się wypłacić Konstantemu w posagu brat rodzony Zofii, Andrzej Suliński – zgodnie z testamentem opiekun prawny Anny. Druga córka Zofii i Franciszka została żoną Aleksandra Bąkowskiego – wesele i ślub miały miejsce ostatniego dnia sierpnia 1726 roku.

Zofia Nasierowska zmarła 10 października 1737 roku w wieku 70 lat w miejscowości Hamrzysko.

Źródła:
Teki Dworzaczka

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi: