Archiwa Bloga

Salomea Nasierowska

Salomea z Nasierowa Dolnego Salomea Nasierowska w listopadzie 1716 roku wyszła za mąż za Stanisława Steckiego, herbu Radwan. Salomea Nasierowska wywodziła się z Nasierowa Dolnego. Wiemy, że była sierotą i miała dwie ciotki, które opiekowały się nią. Pierwszą była Joanna

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Aleksander Józef Nasierowski

Dziedzic Wysocka Aleksander Józef Nasierowski urodził się w roku 1798. Jego rodzicami byli Józef i Antonina Nasierowscy. Według kroniki żałobnej Aleksander był weteranem powstania listopadowego. Gazeta Korespondenta warszawskiego i zagranicznego podaje we Wtorek 17 sierpnia 1819 roku, że Alexander był

Napisano w Dziedzic, Powstaniec, Ślepowron, Szlachta Tagi:

M. Nasierowska c. Franciszka

Marianna z Nasierowskich Marianna Nasierowska była córką Franciszka i Anny Nasierowskich. Jej dziadkiem był syn komornika ciechanowskiego Jan Nasierowski Junior. Wśród braci Marianny odnajdujemy Andrzeja, zarządcę i ekonoma dóbr krotoszyńskich hrabiego Potockiego oraz Macieja Nasierowskiego, dziedzica majątku w Skarboszewie i

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Bogumiła Teofila Nasierowska

Bogumiła Teofila Nasierowska była córką Andrzeja Nasierowskiego i Katarzyny Grudzielskiej. Jak możemy przypuszczać była najsilniejsza i najzdrowsza ze swojego rodzeństwa, które przeniosło się w krainę niebios już w wieku dziecięcym. Jej dziadkiem był Franciszek Nasierowski a babcią Zofia Nasierowska (z

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Marianna Nasierowska

Bezżenna Szlachcianka Marianna Nasierowska była niewiastą pochodzącą z rodziny szlacheckiej Nasierowskich herbu Ślepowron. Przyszła na świat jako córka Jana Nasierowskiego i Anny Laskowskiej. Jej dziadkiem był Jan Nasierowski Senior, który sprawował w Ciechanowie urząd komornika. Marianna miała trzech braci Franciszka,

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Zofia Nasierowska (Sulińska)

Matka i żona Zofia Nasierowska była matką i żoną. Zofia urodziła się w roku 1667 jako córka Krzysztofa Sulińskiego i Teresy z domu Naramowskiej. W wieku ok. 27 lat została żoną Franciszka Nasierowskiego, który prawdopodobnie poślubił ją w 1694 roku.

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Antoni Nasierowski

Ziemianin i właściciel dóbr Podkoce i Mączniki Antoni Nasierowski został ochrzczony 12 stycznia 1735 roku. Był synem Macieja i Konstancji Nasierowskich. W 1764 roku wziął sobie za żonę Łucję Skórzewską, córkę Antoniego i Anny z domu Jackowska. Łucja i Antoni

Napisano w Dziedzic, Ślepowron, Szlachta Tagi:

Maciej Stanisław Nasierowski

Dziedzic Miedzianowa Maciej Stanisław Nasierowski był synem Macieja i Konstancji Nasierowskich. W 1756 roku pojął za żonę Teresę Mikołajewską, która była córką Wojciecha i Teofilii z domu Kraśnicka. W rok po ślubie spisał z żoną dożywocie. Wiemy, że był dziedzicem

Napisano w Dziedzic, Ślepowron, Szlachta Tagi: ,

Józef Feliks Nasierowski

Dziedzic Mącznik i Boczkowa Józef Feliks Tomasz Nasierowski urodził się w Skalmierzycach i został ochrzczony 1 stycznia 1766 roku. Był synem Antoniego Nasierowskiego i Łucji z domu Skórzewska. W roku 1802 był dziedzicem dóbr Mączniki, a dziewięć lat później w

Napisano w Dziedzic, Ślepowron, Szlachta Tagi:

Po prostu Nasierowski

Nasierowski w swoim czasie był sławny zarówno w Poznaniu jak i w całej Wielkopolsce. Był personą rozpoznawalną i szanowaną. Wielkopolskie dzienniki z XIX wieku poświęcały mu swoją uwagę i czas. Poważanie zyskał jako kapitan wojska polskiego, uczestnik wojny o niepodległość

Napisano w Powstaniec, Ślepowron Tagi:

Walenty Nasierowski

Belwederczyk. Bohater wojny o niepodległość 1830-1831 Walenty Nasierowski, herbu Ślepowron, był synem Józefa Nasierowskiego i Antoniny Polewskiej, właścicieli dóbr ziemskich Mączniki, Podkoce i Boczków. Urodził się w okolicach Kalisza w miejscowości Mączniki 10 listopada 1802 roku*. Dobra ziemskie Nasierowskich położone

Napisano w Oficer, Powstaniec, Ślepowron, Szlachta, Uniwersytet Warszawski, Żołnierz Tagi: , ,

Sędziwój z Nasierowa

Rycerz, założyciel osady Sędziwuje Sędziwój z Nasierowa dokonywał transakcji obrotu dobrami ziemskimi m.in. sprzedaż gruntów w rodzinnych stronach Andrzejowi z Nasierowa była podyktowana uzyskaniem majątku ziemskiego w okolicy Zambrowa. Był założycielem osady Sędziwuje*, która powstała ok. 1422 roku w momencie

Napisano w Rycerz, Ślepowron, Szlachta Tagi: