Archiwa Bloga

Sędziwój z Nasierowa

Rycerz, założyciel osady Sędziwuje Sędziwój z Nasierowa dokonywał transakcji obrotu dobrami ziemskimi m.in. sprzedaż gruntów w rodzinnych stronach Andrzejowi z Nasierowa była podyktowana uzyskaniem majątku ziemskiego w okolicy Zambrowa. Był założycielem osady Sędziwuje*, która powstała ok. 1422 roku w momencie

Napisano w Rycerz, Ślepowron, Szlachta Tagi: