Bogumiła Teofila Nasierowska

Bogumiła Teofila Nasierowska była córką Andrzeja Nasierowskiego i Katarzyny Grudzielskiej. Jak możemy przypuszczać była najsilniejsza i najzdrowsza ze swojego rodzeństwa, które przeniosło się w krainę niebios już w wieku dziecięcym.

Jej dziadkiem był Franciszek Nasierowski a babcią Zofia Nasierowska (z domu Sulińska). Wiemy, że Bogumiła Nasierowska wyszła za mąż w dniu 19 października 1757 roku za kapitana wojsk koronnych – Kajetana Miłkowskiego, szlachcica herbu Abdank.

Herb Abdank - Kajetana Miłkowskiego Autor: Wikipedysta:Bastian

Herb Abdank – Kajetana Miłkowskiego Autor: Wikipedysta:Bastian

Bogumiła z Nasierowskich w roku 1786 uzyskała od męża zapis 14292 złp i wraz z nim skwitowała Teodora Kosseckiego – podpułkownika wojsk koronnych. Bogumiła i Kajetan nadali swoim dzieciom następujące imiona:
- Piotr,
- Andrzej,
- Karol,
- Tomasz,
- Franciszek,
- Weronika.

Wiemy, że Kajetan urodził się w roku 1717. Był synem Anny i Karola Trembeckich. Służył w 1757 roku w konnym regimencie podskarbiego Sedlnickiego. Kajetan był posesorem Swinki w powiecie kaliskim oraz Woli Rozostowej. W dniu 27 czerwca 1805 roku Kajetan zmarł a Bogumiła owdowiała.

Źródła:
Teki Dworzaczka

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi: