M. Nasierowska c. Franciszka

Marianna Nasierowska była córką Franciszka i Anny Nasierowskich. Jej dziadkiem był syn komornika ciechanowskiego Jan Nasierowski Junior. Wśród braci Marianny odnajdujemy Andrzeja, zarządcę i ekonoma dóbr krotoszyńskich hrabiego Potockiego oraz Macieja Nasierowskiego, dziedzica majątku w Skarboszewie i właściciela części majątku w Nasierowie-Dziurawieńcu. Jej jedyna siostra Anna wyszła za Konstantego Broniewskiego na podstawie kontraktu z rodziną Nasierowskich.

W dniu 31 sierpnia 1726 roku Marianna Nasierowska została żoną Józefa Aleksandra Bąkowskiego. Aleksander – bo tak go zazwyczaj zwano był szlachcicem z Zaborowa, herbu Gryf. W 1736 roku otrzymała od niego posag w wysokości 4000 zł. Aleksander miał w zastawie przez 16 lat Hamrzysko, jego dłużnikiem od 1726 do 1742 był Andrzej Korzobok Łącki. W 1744 roku został posesorem Zdzarowitego. Kupił od Jana Gadzickiego część wsi Żołcz w powiecie gnieźnieńskim, a następnie sprzedał części w Żołczu Czapiczynie za 500 zł swemu zięciowi Józefowi Widlickiemu.

Herb Gryf - Aleksandra Bąkowskiego. Autor: Tadeusz Gail. Wersja Wektorowa Wikipedysta:Bastian

Herb Gryf – Aleksandra Bąkowskiego. Autor: Tadeusz Gail. Wersja Wektorowa Wikipedysta:Bastian

Marianna z Nasierowskich była matką:

  • Ignacego Zachariasza – urodzony w Kobiernie. Chrzest przyjął 6 września 1729 roku. W 1762 – ekonom w Wódkach. Żonaty z Agnieszką Łętkowianką. Mieli córkę, po matce nazwaną Marianną. Zmarł w Podklasztorzu w wieku 60 lat, pochowany 5 października 1791 roku.
  • Łukasza Józefa – urodzonego w Kobiernie i tam ochrzczonego w dniu 15 października 1730 roku
  • Kaliksta Onufrego Andrzeja – używał imienia Onufry. Od Gadzickiego jak ojciec, kupił za 2000 zł część w Żołczu. Zmarł 18 października 1766 roku. Miał syna Klemensa Onufrego.
  • Agnieszki – urodzonej w Hamrzysku, ochrzczonej 21 stycznia 1735 roku (zm. 8 września 1737)
  • Katarzyny Julianny Filipiny – urodzonej w Hamrzysku, ochrzczonej 1 maja 1738 roku
  • Petronelli – urodzonej w 1742 roku i zmarłej jako dziecko 31 stycznia 1742 roku,
  • Julianny Efrozyny – urodzonej w Zdzarowitym, ochrzczonej 22 marca 1744 roku
  • Zofii – żona Józefa Widlickiego (27 czerwca 1761) burgrabiego nakielskiego, a następnie żona Szymona Rumińskiego – burgrabiego bydgoskiego (8 stycznia 1782).

Marianna z Nasierowskich nie żyła już w 1772 roku. Mąż Marianny – Aleksander zmarł w wieku 80 lat w Kawczynie 10 sierpnia 1774 roku.

Źródła:
Teki Dworzaczka

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi: