Historia

Według dostępnych źródeł historia rodu Nasierowskich rozpoczyna się w Nasierowie na Mazowszu. Informacje od 1415 roku dotyczą m.in.:

1. Wisława z Nasierowa (patrz: Paweł z Nasierowa)

2. Pawła z Nasierowa

3. Andrzeja z Nasierowa

4. Bogusława z Nasierowa

5. Wojciecha z Nasierowa (patrz: Andrzej z Nasierowa)

6. Jana z Nasierowa (patrz: Andrzej z Nasierowa)

7. Mścisława z Nasierowa (patrz: Andrzej z Nasierowa)

8. Sędziwoja z Nasierowa (patrz: Andrzej z Nasierowa)

9. Marcina Nasierowskiego

10. Stanisława z Nasierowa

11. Macieja z Nasierowa

Kolejne doniesienia o Nasierowskich (pisanych również: Nasiorowscy*), herbu Ślepowron odnajdujemy na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku. Informacje datowane na okolice 1603 roku dotyczą m.in.:

1. Sebastiana Nasierowskiego

2. Stanisława Nasierowskiego

3. Jakuba Nasierowskiego

4. Waleriana Nasierowskiego

5. Salomei Nasierowskiej

6. Joanny Nasierowskiej

7. Jana Nasierowskiego, Seniora

8. Jana Nasierowskiego, Juniora

9. Marianny Nasierowskiej

10. Franciszka Nasierowskiego

11. Mikołaja Nasierowskiego

12. Stefana Nasierowskiego

13. Paulus’a Nasierowskiego

14. Andrzeja Nasierowskiego

*jest to bardzo częsta omyłka osób podejmujących po raz pierwszy próbę zapisu nazwiska Nasierowski

Nasierowscy brali czynny udział podczas walki o wolność i niepodległość Polski, która wybuchła w Warszawie 29 listopada 1831 roku. Wśród jej uczestników odnajdujemy studiujących wcześniej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego:

1. Walentego Nasierowskiego
2. Stanisława Nasierowskiego

Do grona weteranów powstania listopadowego możemy również zaliczyć dziedzica Wysocka Wielkiego:

3. Józefa Aleksandra Nasierowskiego.

Przedstawiciele rodu Nasierowskich aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i w walce o niepodległość Polski. Prowadzili interesy w samym sercu stolicy na Żurawiej, Pięknej, Marszałkowskiej, Aleji Jerozolimskiej oraz na Podwalu i na Placu Trzech Krzyży. Słyszymy m.in. o:

1. Leonie Nasierowskim – aresztowany i osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Numer jeniecki 191839.

2. Michale Nasierowskim

3. Izydorze Nasierowskim

4. Tadeuszu Nasierowskim – został zamordowany w więzieniu Gestapo na Pawiaku. Rozstrzelany przez Niemców w dn. 30 października 1943 roku.

5. Witoldzie Nasierowskim – został aresztowany przez Niemców i trafił na Pawiak w Warszawie. Przetransportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin/Majdanek, gdzie zmarł 20 marca 1943r.

6. Stanisławie Nasierowskim – został aresztowany 25 lutego 1944 roku przez Gestapo Brodnica i osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthoff. Więzień o nr 32088.

7. John Nasierowski – szeregowy armii Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1938-1946 o numerze 36019724 – Chicago, lat 17

8. Jerzym Nasierowskim

9. Remigiuszu Nasierowskim – walczył w Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Nasierowskich odnajdujemy w walkach z niemieckim okupantem podczas Powstania Warszawskiego 1944 roku. Od 1 sierpnia 1944 roku do 3 października 1944 na kartach historii zapisali się m.in.:

1. Andrzej Nasierowski ps. „Sędzimir”

2. Bolesław Nasierowski ps. „Edmund” – zastrzelony podczas ucieczki z obozu jenieckiego w listopadzie 1944 roku.

3. Maciej Nasierowski ps. „Brzoza”

4. Zofia z Dąbskich Nasierowska ps. „Biały Warkocz”

5. Stefan Nasierowski ps. „Fan”

6. Wiesław Nasierowski ps. „Wiesław”