Marianna Nasierowska

Marianna Nasierowska była niewiastą pochodzącą z rodziny szlacheckiej Nasierowskich herbu Ślepowron. Przyszła na świat jako córka Jana Nasierowskiego i Anny Laskowskiej. Jej dziadkiem był Jan Nasierowski Senior, który sprawował w Ciechanowie urząd komornika. Marianna miała trzech braci Franciszka, Mikołaja i Stefana.

Jak wiemy, Marianna Nasierowska była osobą bezżenną i nie pozostawiła po sobie potomstwa. W roku 1724 nie była już wśród żywych. Jej brat Stefan odziedziczył po niej część majątku w Nasierowie Wielkim.

Źródła:
Teki Dworzaczka

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi: