Florian Nasierowski

Florian Nasierowski należał do Zakonu Dominikanów. Uzyskał najwyższy w zakonie dominikańskim tytuł Doktora Świętej Teologii (łac. S.T.D.), który określa wykształcenie i stopień wiedzy teologicznej. W dniu 9 grudnia 1746 roku został wybrany przełożonym klasztoru w mieście Żółkwi.

W 1748 roku Żółkiew spustoszyła szarańcza, której efektem był głód na Podolu. 26 maja 1748 roku ks. Jerzy hrabia Laskarys, lufułat Ołycki został Opatem Żółkiewskim. 10 grudnia 1748 roku król August III nadał Dominikanom przywilej na dwa jarmarki Dziubułkach.

Klasztor i kościół N.M.P i św. Marka, został ufundowany ze środków fundacji mszalnej Teofilii Sobieskiej w latach 1653-1655. Obiekty sakralne powstały w miejscu dawnego kościółka ufundowanego jeszcze przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

Ks. Florian Nasierowski S.T.D, pełnił funkcje przeora klasztoru przez cztery lata do 14 stycznia 1750 roku.

Źródła:
[1] Pamiątki miasta Żółkwi, opr. dominikanin ks. Sadok Barącz, Drukiem Piotra Pillera, 1852, s. 77-78
[2] http://www.sluzew.dominikanie.pl/historia_obrazu/zolkiew-i-jej-pierwsi-wlasciciele.html#zw01

Napisano w Administrator, Duchowny, Kościół katolicki Tagi: