Archiwa Bloga

Florian Nasierowski

Przeor klasztoru na Podolu Florian Nasierowski należał do Zakonu Dominikanów. Uzyskał najwyższy w zakonie dominikańskim tytuł Doktora Świętej Teologii (łac. S.T.D.), który określa wykształcenie i stopień wiedzy teologicznej. W dniu 9 grudnia 1746 roku został wybrany przełożonym klasztoru w mieście

Napisano w Administrator, Duchowny, Kościół katolicki Tagi:

Kajetan Nasierowski

Ksiądz kanonik Kajetan Nasierowski urodził się 7 sierpnia 1889 w Konopnicy. W wieku 23 lat uzyskał święcenia kapłańskie. Początkowo był wikariuszem w Sochaczewie. W roku 1915 założył Szkołę Chrześcijańską w Łodzi dla dzieci niesłyszących oraz pełnił funkcję jej pierwszego dyrektora.

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi:

Paulus Nasierowski

Pleban i prowizor Paulus Nasierowski żył ok. 1591 roku i był związany z diecezją poznańską. Pełnił funkcję plebana w miejscowościach Krynki i Drubnia. Paweł Nasierowski był prowizorem Alberta Stanisława Malika z Grodziecz, który był wikarym w Drubni i starał się

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi:

Marcin Nasierowski

Notariusz, kanonik warszawski Marcin Nasierowski był księdzem kanonikiem warszawskim oraz sprawował urząd notariusza. Był jednym z wykonawców testamentu Macieja z Różana (ok. 1420-1467), który sprawował urząd kanclerza księcia mazowieckiego Bolesława IV. Mikołaj z Błonia, doktor dekretów, lecz niepiastujący żadnego urzędu

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki, Notariusz, Prawnik Tagi: ,

Stanisław z Nasierowa

Duchowny, kanonik kolegiaty Stanisław z Nasierowa był kanonikiem najprawdopodobniej kolegiaty warszawskiej. Za Wisłockim dowiadujemy się, że Stanisław był właścicielem książki, Dekret Gracjana, która została wydana w Bazylei w roku 1486.[1] Stanisław z Nasierowa (Stanislaw de Nasirow) był osobą wykształconą. Odnajdujemy

Napisano w Akademia Krakowska, Duchowny, Kościół katolicki, Uniwersytet Jagielloński Tagi: , ,

Jakub Nasierowski

Dziekan kaliski, proboszcz w Tuliszkowie Jakub Nasierowski (zm. 1630) był duchownym kościoła katolickiego, sprawował urzędy dziekana kaliskiego i proboszcza w Tuliszkowie. Wywodzi się z Nasierowa-Dziurawieńca.[1] Za Muczkowskim dowiadujemy się, że jest on bakałarzem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku pańskiego 1597:

Napisano w Akademia Krakowska, Duchowny, Kościół katolicki, Uniwersytet Jagielloński Tagi: ,

Paweł z Nasierowa

Kanclerz kościoła płockiego Paweł z Nasierowa był synem Wisława z Nasierowa. Paweł był związany z kapitułą katedralną płocką. Około 1423r. po śmierci Stanisława Dobiesławowica, otrzymał urząd kancelarii płockiej [1,2]. W oparciu o pisemną prośbę o wolne stanowisko po śmierci Pawła

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi: