Jakub Nasierowski

Jakub Nasierowski (zm. 1630) był duchownym kościoła katolickiego, sprawował urzędy dziekana kaliskiego i proboszcza w Tuliszkowie. Wywodzi się z Nasierowa-Dziurawieńca.[1] Za Muczkowskim dowiadujemy się, że jest on bakałarzem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku pańskiego 1597:

Anno Domini 1597 [...] Eodem anno, decanatum suum continuate preadicto M. Daniele Sigonio Leloviensi, infra scripti adolescentes pro quartuali S. Crucius, ad gradum baccalaureatus promoti eum, qui sequitur, ordinem in examine obinuerunt: (…) Jakob Nassierowski (s.205)[2]

Ksiądz Jakub Nasierowski w rok przed śmiercią zapewnił sobie zapisanie 300 zł polskich długu od Stanisława z Kalinowy [2]. W spisanym testamencie z dn. 18 października 1628 r.[1] zapisał klasztorowi kościelną aparaturę.

Jego nekrolog brzmiał po łacinie:

Obiit frater Iacobus Dolanius monachus et sacerdos, cellarius, peste 1630. Item referendus dominus Iacobus Nasierowski decanus Calissiensis, benefactor noster. Item Henricus laicus.[21 IX] E XI Kal.[1]

Źródła:
[1] Teki Dworzaczka
[2] Statuta necnon Liber Promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagiellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. staraniem Józefa Muczkowskiego, Kraków 1849
[3] S. Librowski, Inwentarz realny dokumentów ADWł, t. IV, s. 42 nr 1777 w: Nekrolog opactwa lędzkiego, s. 3.

Napisano w Akademia Krakowska, Duchowny, Kościół katolicki, Uniwersytet Jagielloński Tagi: ,