Andrzej Nasierowski

Andrzej Nasierowski był synem Franciszka i Zofii Nasierowskich. W 1724 roku kupił od swojego stryja Stefana Nasierowskiego część dóbr w Nasierowie Wielkim (teraz: Nasierowo-Dziurawieniec).

Andrzej w 1736 roku sprawował urząd administratora dóbr krotoszyńskich, które należały do wojewody kijowskiego i hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego herbu Pilawa (1637-1751). W 1736 roku był także właścicielem (posesorem) dóbr w Gościejewie w powiecie pyzdrskim.

Andrzej Nasierowski w 1742 roku przekazał swojemu bratu Maciejowi część ziem w Nasierowie-Dziurawieńcu (zwanym także: Nasierowo Kanonice Wielkie), którą jego dziad Jan, pozostawił jego ojcu Franciszkowi. Andrzej był także dziedzicem wsi Chojno i Główczyno w powiecie kaliskim. Natomiast od roku 1750 do roku 1757 był posesorem Dobrzycy. Za 40000 zł polskich w roku 1753 wziął w zastaw od Aleksandra Skrzypińskiego na 3 lata Pabianowo w powiecie kaliskim.

Andrzej jak można wnioskować, był człowiekiem wykształconym i majętnym. Życie prywatne jednak nie rozpieszczało go. Z pierwszą żoną „ekonomową dóbr krotoszyńskich”, Katarzyną Grudzielską, córką Stefana i Konstancji Żółtowskiej miał trójkę dzieci. Niestety dwoje dzieci z tego małżeństwa zmarło. Pierwsze nienazwane dziecko zmarło 1 sierpnia 1729 roku. Natomiast jego syn Franciszek Marcjan, który urodził się w Krotoszynie, a przyjął chrzest 21 kwietnia 1732 roku także odszedł jako dziecko.

Z tego związku urodziła się im jeszcze córka Bogumiła Teofila Nasierowska. Jak wiemy Bogumiła Teofila wyszła za mąż za kapitana wojsk koronnych Kajetana Miłkowskiego. Była jego żoną ok. 1757-1793, wiemy, że w 1804 roku owdowiała. Jak wiemy żyła jeszcze 27 czerwca 1805 roku.

Andrzej ożenił się ponownie. Jego drugą wybranką była Wiktoria Mąkowska, córka Piotra i Marianny Rosnowskich, z pierwszego małżeństwa Grudzielska. W 1735 roku Wiktoria kwitowała się z Kilińskim, pełnomocnikiem wojewody Potockiego, z kontraktu podpisanego jeszcze w 24 lipca 1731 roku o dzierżawę Lutogniewa. Jej siostra Anna Kozierowska z Mąkowskich swkitowała ją i jej dzieci z 1500 złotych polskich w 1735 roku.

W dniu 8 marca 1740 roku Wiktoria uzyskała od Andrzeja zapis 10500 zł polskich, co potwierdzono w 1742. Jej synowie w 1752
roku kwitowali Andrzeja Nasierowskiego z 3474 zł, natomiast Wiktoria, kwitowała męża z 2000 zł co stanowiło część powyższej kwoty (tj. 10500 zł).

Z drugiego małżeństwa urodziła się 27 grudnia 1736 roku w Gościejewie córka Julianna Brygida Nasierowska. Andrzej zmarł 21 maja 1768 roku. Natomiast jego druga żona, Wiktoria w 1781 roku także już nie żyła.

Źródło:
Teki Dworzaczka

Napisano w Administrator, Dziedzic, Szlachta Tagi: ,