Stanisław z Nasierowa

Stanisław z Nasierowa był kanonikiem najprawdopodobniej kolegiaty warszawskiej. Za Wisłockim dowiadujemy się, że Stanisław był właścicielem książki, Dekret Gracjana, która została wydana w Bazylei w roku 1486.[1]

Stanisław z Nasierowa (Stanislaw de Nasirow) był osobą wykształconą. Odnajdujemy go wśród absolwentów studiów filozoficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, in decanatu Mgri Nicolai de Staw, ad Quatour tempora Lucie, infra scriptio ad gradum bacalaritus in artibus sunt promoti et secundum hunc ordinem locati: (…) Stanilslaw de Nasirow(s.68)

Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, in decanatu Mgri Jacobi de Broxicze, licenciati medicine, sacre theologie baccalarij et canonici sancti Floriani, post festa Natiuitatis Christi, ad gradum magisterii promotii, hoc ordine sunt locati: (…) Stanislaw de Nasirow (s.75-76)

Co w wolnym tłumaczeniu z łaciny oznacza, że w roku 1469 Stanisławowi z Nasierowa nadano tytuł bakałarza, natomiast w roku 1474 tytuł magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródła:
[1] W. Wisłocki, Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis inde ab inventa arte imprimende usque ad a. 1500, Kraków 1900,s.206,338 w: A. Sołtan, Handel książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVIIw., Almanach Muzealny 2, 37-84, 1999, s. 42
[2] Statuta necnon Liber Promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagiellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. staraniem Józefa Muczkowskiego, Kraków 1849

Napisano w Akademia Krakowska, Duchowny, Kościół katolicki, Uniwersytet Jagielloński Tagi: , ,