Maciej z Nasierowa

Maciej z Nasierowa studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za Muczkowskim dowiadujemy się, że w roku 1493 uzyskał stopień bakałarza.

Anno Salutis nostre 1493, in decanatu Mgri Pauli de Zacliczew, commutacione estiuali, ad Quatour tempora Pentecostes, infra scripti ad gradum baccalaritus in artibus sunt promoti et hunc matricula ordinem sorti: Mathias de Nassirowo (s.115)

Źródło:
Statuta necnon Liber Promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagiellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. staraniem Józefa Muczkowskiego, Kraków 1849

Napisano w Akademia Krakowska, Uniwersytet Jagielloński Tagi: , ,