Witold Nasierowski

Witold Nasierowski urodził się w miejscowości Winnica w dn. 20 kwietnia 1916 roku. Był synem Jana i Heleny Nasierowskich. Przed aresztowaniem mieszkał na ul. Księcia Janusza w Warszawie. W trakcie okupacji został aresztowany przez Niemców. Najpierw był więziony na ul. Pawiej w Warszawie (Gestapo), a następie został przetransportowany w okresie styczeń-marzec 1943 do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin (KZ Majdanek).

20 marca 1943 roku zmarł na zapalenie osierdzia (akt zgonu nr 1348).

Rekord z bazy danych niemieckiego obozu koncentracyjnego - Witold Nasierowski

Rekord z bazy danych niemieckiego obozu koncentracyjnego – Witold Nasierowski

Żródła:
[1] Baza danych o Polakach represjonowanych przez Niemców
[1a] Polski Czerwony Krzyż – Remigiusz Nasierowski Stalag VI-J, informacje dodatkowe karta jeniecka Andrzeja Krcyga ur. 19.11.1911r. oraz informacja o osadzeniu Remigiusza w Stalag IA
[1b] Niemiecki obóz koncentracyjny KZ Majdanek – Muzeum Państwowe w Majdanku

Napisano w Niemiecki Obóz Koncentracyjny Tagi: