Anna Nasierowska

Anna Nasierowska urodziła się w 1694 roku. Była córką Franciszka i Zofii Nasierowskich. Jej braćmi byli Andrzej i Maciej. Miała też siostrę Mariannę Nasierowską.

Konstanty Broniewski, 23 listopada 1711 roku w Małym Niałku, zawarł kontrakt narzeczeński starając się o jej rękę. We wspomnianym kontrakcie rodzony wuj Anny Nasierowskiej, Andrzej Suliński zobligował się do wypłaty 3000 zł polskich posagu.

Wydaje się, że Broniewski nie otrzymał tych pieniędzy, ponieważ procesował się z matką Anny, panią Zofią Nasierowską. Anna wyszła za mąż przed 16 marca 1712 roku i miała syna, który był proboszczem w Kobylinie. Jej brat Andrzej Nasierowski uczestniczył w 1715 roku przy zapisywaniu oprawy swej siostrze Annie Broniewskiej.

W domu jej syna w Kobylinie, w dn. 13 listopada 1771, Anna Nasierowska dokonała żywota jako wdowa. Jak wiemy była wdową przez lat 34.

Źródło:
Teki Dworzaczka

Napisano w Szlachcianka Tagi: