Antoni Nasierowski

Antoni Nasierowski został ochrzczony 12 stycznia 1735 roku. Był synem Macieja i Konstancji Nasierowskich. W 1764 roku wziął sobie za żonę Łucję Skórzewską, córkę Antoniego i Anny z domu Jackowska. Łucja i Antoni Nasierowscy zobowiązali się do wzajemnego dożywocia w Skalmierzycach. Łucja była wdową po Antonim Pągowskim.

Po śmierci brata Macieja Stanisława Nasierowskiego w 1764 roku odziedziczył majątek ziemski w Miedzianowie oraz pustki w powiecie kaliskim: Poniatowo, Posadowo, Popowo i Kuligowo. Majątek ziemski sprzedał po śmierci brata Stanisławowi Sadowskiemu za 50 000 zł polskich. Tym samym aktem został skwitowany z 13 500 zł stanowiących zabezpieczenie posagu w Miedzianowie przez pasierba Macieja Stanisława Nasierowskiego, pana Tomasza Lisieckiego.

Drugiego listopada 1773 roku bracia Skórzewscy zobowiązali się do sprzedaży na rzecz Antoniego Nasierowskiego wsi Mączniki z pustką Rzekty w powiecie kaliskim, na podstawie umowy z 15 czerwca tego samego roku. Transakcja zakupu opiewała na kwotę 58 000 zł i była finansowana w całości lub w części cesją sum zastawnych na wsi Mroczki Wielkie w powiecie kaliskim, które to Antoni uzyskał od kasztelanica sieradzkiego – pana Franciszka Rychłowskiego. Formalne wykonanie transakcji nabycia nieruchomości od Pawła i Marcina Skórzewskich nastąpiło siedem lat później, czyli w 1780 roku. Antoni Nasierowski był również właścicielem ziemskim dóbr Podkoce.

Antoni Nasierowski dokonał żywota pomiędzy 1780 a 1784 rokiem. Po jego śmierci, żona – Łucja Nasierowska umocowała w 1784 roku pana Piotra Miłkowskiego pełnomocnikiem, który działał także na rzecz jej dzieci: Józefa, Ksawerego, Antoniny, Estery, Marcjanny i Marianny. Wiemy, że Łucja, żyła jeszcze w dn. 11 listopada 1787 roku.

Informacje o dzieciach:
- Antonina w 30 marca 1809 roku była żoną Antoniego Smogorzewskiego, który był widniał jako posesor dóbr Podkoce.
- Estera przed 1802 rokiem wyszła za mąż za Wojciecha Iłowieckiego. Byli oni posesorami dóbr Mączniki i Zadowice i wiemy, że żyli jeszcze 13 września 1811 roku.
- Marianna przed 1800 rokiem obrała sobie za męża Józefa Karola Iłowieckiego, majora wojsk polskich (zm. 1 marca 1815 roku).
- Ksawery Mikołaj Placyd urodził się w Mącznikach 5 grudnia 1776 roku i jeszcze żył 6 stycznia 1800 roku.
- Józef Feliks Tomasz urodził się w Skalmierzycach i 1 stycznia 1766 roku został ochrzczony.

Źródło:
Teki Dworzaczka

Napisano w Dziedzic, Ślepowron, Szlachta Tagi: