Paulus Nasierowski

Paulus Nasierowski żył ok. 1591 roku i był związany z diecezją poznańską. Pełnił funkcję plebana w miejscowościach Krynki i Drubnia. Paweł Nasierowski był prowizorem Alberta Stanisława Malika z Grodziecz, który był wikarym w Drubni i starał się o uzyskanie święceń kapłańskich.

Ordynat Albert Stanisław Malik z Grodzieczy był egzaminowany przez Stanisława Krasińskiego a wyświęcony przez Wawrzyńca Goślickiego (diakonat w dn. 30.03.1591).

542. Albertus Stanislai Malik de Grodziecz, Dioecesis Posnaniensis; Venerabilis Paulus Nasierowski, pleban Krynki i Drubnia; wikary Drubnia diakonat 30.03.1591, prezbiteriat 13.04.1591.

In ecclesia cathedrali Cracoviensi tempore archidiaconatus rdni Stanislai Crasinski Cracoviensis archidiaconi examinis ordinadorum pars secunda 1586-1614, s. 163, 173.

Acta episcopatia t. 31, k. 551(r)

Źródło:
Oprac. Z. Pietrzyk, Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991.

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi: