Kajetan Nasierowski

Kajetan Nasierowski urodził się 7 sierpnia 1889 w Konopnicy. W wieku 23 lat uzyskał święcenia kapłańskie. Początkowo był wikariuszem w Sochaczewie. W roku 1915 założył Szkołę Chrześcijańską w Łodzi dla dzieci niesłyszących oraz pełnił funkcję jej pierwszego dyrektora. Do 1917 roku był wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi. Od 1917 do 1920 roku sprawował funkcję prefekta i kapelana w Warszawie. Po pobycie w stolicy wrócił do Łodzi gdzie pełnił obowiązki wychowawcy szkolnego. Po 10 latach pracy jako wychowawca został proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Łodzi.

ks. kanonik Kajetan Nasierowski

ks. kanonik Kajetan Nasierowski

Uruchomienie kuchen dla najbiedniejszych.

1 listopada [1936] rb. odbyła się przy ul. Rzgowskiej podniosła i momentami wzruszająca uroczystość uruchomienia i poświęcenia kuchni dla najbiedniejszych, która nieść im będzie przez długi okres surowej zimy pomoc materialną, wydając najbiedniejszym ciepłą strawę.

Na uroczystość tę przybyli Prezydent miasta Mikołaj Godlewski wraz z małżonką, wicestarosta Denys, komendant insp. Elseer Niedzielski, komisarz Matulewicz, naczelnik Wisławski i inni.

Uroczystości poświęcenia kuchni dokonał proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu, ks. kanonik Kajetan Nasierowski, wygłaszając do najbiedniejszych, tłumnie tu zebranych, gorące, pocieszające i budujące każdym słowem zachwianą równowagę biedaków.

Źródło:
[1] Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi, Zeszyt 8, 15 sierpnia 1938, s. 819
[2] Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi, Zeszyt 11, 15 listopad 1936, s. 782

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi: