Paweł z Nasierowa

Paweł z Nasierowa był synem Wisława z Nasierowa. Paweł był związany z kapitułą katedralną płocką. Około 1423r. po śmierci Stanisława Dobiesławowica, otrzymał urząd kancelarii płockiej [1,2]. W oparciu o pisemną prośbę o wolne stanowisko po śmierci Pawła wystosowaną przez Jana z Koskowa (z rodu Dołęgów) możemy przypuszczać, że Paweł zmarł ok. 1435 roku.[3].

Źródła:
[1, s.52, 86, 31] Radzymiński, Andrzej, „Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w: Kanonicy Rozprawy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Volume 2 of Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w: studium prozopograficzne, Andrzej Radzimiński Rozprawy”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993

[2, s.52, 61] „Kwartalnik historyczny, Volume 96″ Towarzystwo Historyczne (Lwów, Poland), Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii (Polska Akademia Nauk), Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1989

[3, s. 67] Radzymiński, Andrzej, „Dołęgowie w kapitule katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w.”, Studia Płockie 16-17, 59-75, 1988-1989

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi: