Stanisław Nasierowski

Stanisław Nasierowski, herbu Ślepowron wywodził się z ziemi ciechanowskiej. Miał konflikt natury prawnej z Andrzejem Karnkowskim, kasztelanicem lędzkim, którego w 1603 roku pozywał przed sądem.

Źródła:
Teki Dworzaczka

Napisano w Szlachta Tagi: ,