Bogusław z Nasierowa

Bogusław z Nasierowa występuje w Metryce Koronnej z lat 1414-1425 księcia Janusza I Starszego. Stosownie do zapisu prowadzonej przez kancelarię ewidencji można przypuszczać, że Bogusław zasłużył się władzy książęcej bo otrzymał poprzez nadanie 538,65 ha* ziemii, nad Narwią, koło Łomży, nieopodal Zambrowa (obecnie okolice Bronowa).

Książę daje Bogusławowi z Nasierowa trzydzieści włók między Brunowem a Krzewcem w ziemi wiskiej z wyjątkiem barci k. 65 [1]


Wyświetl większą mapę

Źródło:
[1] Regesty zapisek najstarszego rejestru kancelarii ks. Janusza I (1414-1426) w opracowaniu: K. Chłapowski, M.Jesiotr, K. Pacuski, A.Salina, H.Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, sygn. MK3)

*do obliczeń przyjęto za Wikipedia, tzw. 1 włókę chełmińską (staropolską) = 30 morg = 17,955 ha

Napisano w Szlachta Tagi: