Dorota z Nasierowa

Dorota z Nasierowa jest jedną z trzech niewiast z gniazda Nasierowo, o których słyszymy w XV wieku. W roku 1454 zapisy Metryki Koronnej dokumentują żywot także:

  • Anny z Nasierowa
  • Barbary z Nasierowa.

Jak przystało na wieki średnie, panowie nie odstępują pań przy czynnościach prawnych i dzięki temu dowiadujemy się również o:

  • Piotrze z Nasierowa
  • Marcinie z Nasierowa
  • Marku z Nasierowa

Cała szóstka na swoich częściach majątku w Gródkowie Sędzicowym zabezpiecza dług w wysokości 100 kóp groszy. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk publikuje to zobowiązanie w „Słowniku geograficzno-historycznym ziem polskich w średniowieczu” pod hasłem:

GRÓDKOWO SĘDZICOWE (1435 Grothkowo, Grodkowo, Grothkowo Minor, Grothkowo Iudicis, Grodkowo Szędzicowe) dziś cz. wsi Dziembakowo, 7 km na SE od Sierpca.

1. 1497 ziemia płoc. (MS II nr 1096); 1498 pow. płoc.! (MS II nr 1147); 1578 pow. sierp., par. Goleszyn (ŹD 51).

2. 1583 płosa w Dziembakowie, w miejscu zw. Moczydło, od gościńca wiodącego do młyna w Kisielewie do rzeczki, czyli do granic G.; inna płosa od granic Warzyna do granicy G. zwanej Struga (PG 78, 213); 1593 płosa w G. S. pod Grodkowem-Zawiszami, od gościńca suskiego do granic Grodkowa-Zawiszę; inna płosa tamże od drogi suskiej do Goleszyna (PG 96, 185); 1595 płosa w G. pod Borkowem [Kościelnym] w polu zw. Trzy Pręty, od granic Borkowa do drogi wiodącej przez miejsce zw. Czary (PG 98, 133v); siedlisko w G. S. graniczy z Dziembakowem (PG 98, 188); 1596 ogród w G. S. od gościńca wiodącego ze wsi do Sierpca (PG 98, 326).

3. Włas. szlach. (…) 1454 (…) Piotr, Marcin, Marek, Dorota, Anna i Barbara z Nasierowa, zabezpieczają Jakubowi i Pawłowi z G. dług 100 kóp gr na swoich cz. w G. (MK 335, 118-118v);

Źródło:
Słownik geograficzno-historyczny ziem polskich w średniowieczu

Napisano w Dziedzic, Szlachcianka, Szlachta Tagi: