Franciszek Nasierowski

Franciszek Nasierowski był jednym z synów Jana Nasierowskiego, juniora. Franciszek ożenił się ok. 1694 roku z Zofią Sulińską (1667-1737), córką Krzysztofa i Teresy. Wiemy, że w roku 1698 swojej żonie Zofii Nasierowskiej odprawił 1000 zł polskich posagu.

Franciszek i Zofia mieli dwóch synów i dwie córki:
- Andrzeja Nasierowskiego,
- Macieja Nasierowskiego,
- Annę Nasierowską,
- Mariannę Nasierowską.

Możemy domniemywać, że Franciszek był najstarszym synem Jana Juniora, bo w 1692 roku część majątku w Nasierowie-Dziurawieńcu, ojciec zastawił właśnie jemu w grodzie ciechanowskim. Natomiast 14 października 1709 roku dowiadujemy się z testamentu Franciszka, że w fortunie ojcowskiej nie miał on swojego udziału oraz że posiada on u ludzi sumki pieniędzy. Z przytoczonego testamentu spisanego w Małym Niałku dowiadujemy się, że opiekę nad swoimi dziećmi zlecił łowczemu kaliskiemu, Aleksandrowi Korzobok Łąckiemu.

Ostatnią wolą Franciszka Nasierowskiego było aby pochować jego ciało w kościele w Komorowie pod wezwaniem Naświętszej Marii Panny. Franciszek zmarł ok. roku 1711. Z wykonania jego testamentu dowiadujemy się, że dziedzicami ojcowizny w Nasierowie-Dziurawieńcu byli jego rodzeni bracia Stefan i Mikołaj.

Po śmierci męża Zofia Nasierowska borykała się w latach 1711-1712 z pozwami zięcia Konstantego Broniewskiego, prawdopodobnie sprawa dotyczyła kontraktu narzeczeńskiego o rękę Anny Nasierowskiej. Zofia zmarła w 10 pażdziernika 1737 roku w wieku lat 70 w miejscowości Hamrzysko.

Źródła:
Teki Dworzaczka

Napisano w Dziedzic, Szlachta Tagi: ,