Miesięczne archiwa: Maj 2013

Andrzej Nasierowski

Administrator Andrzej Nasierowski był synem Franciszka i Zofii Nasierowskich. W 1724 roku kupił od swojego stryja Stefana Nasierowskiego część dóbr w Nasierowie Wielkim (teraz: Nasierowo-Dziurawieniec). Andrzej w 1736 roku sprawował urząd administratora dóbr krotoszyńskich, które należały do wojewody kijowskiego i

Napisano w Administrator, Dziedzic, Szlachta Tagi: ,

Franciszek Nasierowski

Ojciec rodziny Franciszek Nasierowski był jednym z synów Jana Nasierowskiego, juniora. Franciszek ożenił się ok. 1694 roku z Zofią Sulińską (1667-1737), córką Krzysztofa i Teresy. Wiemy, że w roku 1698 swojej żonie Zofii Nasierowskiej odprawił 1000 zł polskich posagu. Franciszek

Napisano w Dziedzic, Szlachta Tagi: ,

Jan Nasierowski, Jr.

Dziedzic Jan Nasierowski (zm. 1692-1698) był synem komornika ciechanowskiego, Jana Nasierowskiego. Jan Junior, był dziedzicem części majątku w Nasierowie-Dziurawieńcu. Wraz z żoną Anną Laskowską (zm. przed 1724) miał trzech synów i córkę: – Franciszka Nasierowskiego, – Mikołaja Nasierowskiego, – Stefana

Napisano w Dziedzic, Szlachta Tagi: ,

Stanisław Nasierowski

Szlachcic Stanisław Nasierowski, herbu Ślepowron wywodził się z ziemi ciechanowskiej. Miał konflikt natury prawnej z Andrzejem Karnkowskim, kasztelanicem lędzkim, którego w 1603 roku pozywał przed sądem. Źródła: Teki Dworzaczka

Napisano w Szlachta Tagi: ,

Walerian Nasierowski

Szlachcic Walerian Nasierowski był synem Sebastiana Nasierowskiego. Obydwaj pochodzili z Nasierowa-Dziurawieńca (powiat ciechanowski). W 1630 roku jego ojciec Sebastian już nie żył, gdy Walerian uległ obrażeniom i okazywał rany zadane w niejasnych okolicznościach przez Zbożego Miecznikowskiego i innych. Źródła: Teki

Napisano w Szlachta Tagi:

Paweł z Nasierowa

Kanclerz kościoła płockiego Paweł z Nasierowa był synem Wisława z Nasierowa. Paweł był związany z kapitułą katedralną płocką. Około 1423r. po śmierci Stanisława Dobiesławowica, otrzymał urząd kancelarii płockiej [1,2]. W oparciu o pisemną prośbę o wolne stanowisko po śmierci Pawła

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi: