Roczne archiwa: 2013

Izydor Nasierowski

Magister farmacji i przedsiębiorca Izydor Nasierowski urodził się 9 maja 1885 roku i był synem Michała Nasierowskiego oraz Ksawery Nasierowskiej. Pochodził z licznej rodziny ziemiańskiej. Łącznie miał dziewięcioro braci i sióstr. Ukończył gimnazjum w Pułtusku. Już w 1903r. praktykował w

Napisano w Przedsiębiorca, Uniwersytet Kijowski, Uniwersytet Warszawski Tagi: ,

Salomea Nasierowska

Salomea z Nasierowa Dolnego Salomea Nasierowska w listopadzie 1716 roku wyszła za mąż za Stanisława Steckiego, herbu Radwan. Salomea Nasierowska wywodziła się z Nasierowa Dolnego. Wiemy, że była sierotą i miała dwie ciotki, które opiekowały się nią. Pierwszą była Joanna

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Florian Nasierowski

Przeor klasztoru na Podolu Florian Nasierowski należał do Zakonu Dominikanów. Uzyskał najwyższy w zakonie dominikańskim tytuł Doktora Świętej Teologii (łac. S.T.D.), który określa wykształcenie i stopień wiedzy teologicznej. W dniu 9 grudnia 1746 roku został wybrany przełożonym klasztoru w mieście

Napisano w Administrator, Duchowny, Kościół katolicki Tagi:

Kajetan Nasierowski

Ksiądz kanonik Kajetan Nasierowski urodził się 7 sierpnia 1889 w Konopnicy. W wieku 23 lat uzyskał święcenia kapłańskie. Początkowo był wikariuszem w Sochaczewie. W roku 1915 założył Szkołę Chrześcijańską w Łodzi dla dzieci niesłyszących oraz pełnił funkcję jej pierwszego dyrektora.

Napisano w Duchowny, Kościół katolicki Tagi:

Aleksander Józef Nasierowski

Dziedzic Wysocka Aleksander Józef Nasierowski urodził się w roku 1798. Jego rodzicami byli Józef i Antonina Nasierowscy. Według kroniki żałobnej Aleksander był weteranem powstania listopadowego. Gazeta Korespondenta warszawskiego i zagranicznego podaje we Wtorek 17 sierpnia 1819 roku, że Alexander był

Napisano w Dziedzic, Powstaniec, Ślepowron, Szlachta Tagi:

Izabella Nasierowska

Isabel de Savage Irlandzka krew Izabella Nasierowska urodziła się w 1798 roku i pochodziła z irlandzkiej rodziny de Savage sięgającej korzeniami XII wieku. Właściwe brzmienie po irlandzku nazwiska de Savage brzmi Mac an tShaisigh. W XIX wieku w Irlandii miały

Napisano w Szlachcianka Tagi: ,

Jadwiga Nasierowska

Hrabina Skarbek Jadwiga Nasierowska urodziła się w 1843 roku. Była córką Aleksandra Józefa Nasierowskiego i Walentyny Skórzewskiej herbu Drogosław. Jej siostrami były Zofia hrabina Skórzewska, Elżbieta Ludwika Maria oraz Franciszka. W miejscowości Wysocko 13 czerwca 1866 roku w wieku lat

Napisano w Szlachcianka Tagi:

Z. Nasierowska

Hrabina Skórzewska Zofia Nasierowska urodziła się w Wysocku dnia 3 maja 1846 roku. Zofia była córką Aleksandra Józefa Nasierowskiego herbu Ślepowron oraz Walentyny Skórzewskiej herbu Drogosław. Do rodzeństwa Zofii zaliczamy: Józefa Aleksandra, Jadwigę, Elżbietę Ludwikę Marię oraz Franciszkę. W dniu

Napisano w Hrabina, Szlachcianka Tagi:

M. Nasierowska c. Franciszka

Marianna z Nasierowskich Marianna Nasierowska była córką Franciszka i Anny Nasierowskich. Jej dziadkiem był syn komornika ciechanowskiego Jan Nasierowski Junior. Wśród braci Marianny odnajdujemy Andrzeja, zarządcę i ekonoma dóbr krotoszyńskich hrabiego Potockiego oraz Macieja Nasierowskiego, dziedzica majątku w Skarboszewie i

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Bogumiła Teofila Nasierowska

Bogumiła Teofila Nasierowska była córką Andrzeja Nasierowskiego i Katarzyny Grudzielskiej. Jak możemy przypuszczać była najsilniejsza i najzdrowsza ze swojego rodzeństwa, które przeniosło się w krainę niebios już w wieku dziecięcym. Jej dziadkiem był Franciszek Nasierowski a babcią Zofia Nasierowska (z

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Marianna Nasierowska

Bezżenna Szlachcianka Marianna Nasierowska była niewiastą pochodzącą z rodziny szlacheckiej Nasierowskich herbu Ślepowron. Przyszła na świat jako córka Jana Nasierowskiego i Anny Laskowskiej. Jej dziadkiem był Jan Nasierowski Senior, który sprawował w Ciechanowie urząd komornika. Marianna miała trzech braci Franciszka,

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

St. Nasierowski

Więzień niemieckiego obozu KZ Dachau Stanisław Nasierowski, urodził się 24 kwietnia 1923 roku w Kownatach-Borowych, województwo mazowieckie – powiat ciechanowski. Został aresztowany przez Niemców 25 września 1944 roku i przewieziony do obozu koncentracyjnego Konzentrationslager Natzweiler-Struthof w Alzacji. Był więźniem służby

Napisano w Niemiecki Obóz Koncentracyjny Tagi: ,

Witold Nasierowski

Zmarł w niemieckim obozie koncentracyjnym KZ Majdanek Witold Nasierowski urodził się w miejscowości Winnica w dn. 20 kwietnia 1916 roku. Był synem Jana i Heleny Nasierowskich. Przed aresztowaniem mieszkał na ul. Księcia Janusza w Warszawie. W trakcie okupacji został aresztowany

Napisano w Niemiecki Obóz Koncentracyjny Tagi:

Zofia Nasierowska (Sulińska)

Matka i żona Zofia Nasierowska była matką i żoną. Zofia urodziła się w roku 1667 jako córka Krzysztofa Sulińskiego i Teresy z domu Naramowskiej. W wieku ok. 27 lat została żoną Franciszka Nasierowskiego, który prawdopodobnie poślubił ją w 1694 roku.

Napisano w Ślepowron, Szlachcianka Tagi:

Anna Nasierowska

Małżonka kontraktowa Anna Nasierowska urodziła się w 1694 roku. Była córką Franciszka i Zofii Nasierowskich. Jej braćmi byli Andrzej i Maciej. Miała też siostrę Mariannę Nasierowską. Konstanty Broniewski, 23 listopada 1711 roku w Małym Niałku, zawarł kontrakt narzeczeński starając się

Napisano w Szlachcianka Tagi: