Remigiusz Nasierowski

Remigiusz Nasierowski urodził się 11 października 1916 roku w Ciechanowie. Był strzelcem 32 pułku piechoty (dawniej:Okręgowy Ciechanowski Pułk Piechoty), który wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty Armii „Modlin”. Dowódcą Armii „Modlin” był gen. bryg. Emil Krukowicz-Przedrzymirski.

Remigiusz Nasierowski służył pod dowództwem ppłk Stefan Zająca (szef 32pp) i brał brał udział w Obronie Twierdzy Modlin podczas Kampanii Wrześniowej 1939. Po napaści Niemiec na Polskę, niemieckie dywizje kierowały się na Warszawę. Obroną Twierdzy Modlin dowodził gen. Wiktor Thommée. Wojsko Polskie pod jego dowództwem stawiło dzielny opór wojskom niemieckim.

Autor: Wikipedysta:Lonio17 na podst. A. Zawilski "Bitwy polskiego września", Wyd. Znak, Kraków 2009

Autor: Wikipedysta:Lonio17 na podst. Praca własna na podstawie: A. Zawilski „Bitwy polskiego września”, Wyd. Znak, Kraków 2009

Siły niemieckie:
- gen. Adolf Strauss – 21, 217 i 228 Dywizja Piechoty
- gen. Herman Hoth – 2 Dywizja Lekka
- gen. Werner Kempf – Dywizja Pancerna
- 15 Grupa Grenzschutz
- Artyleria i Lotnictwo (bombardowania)

Od 13 września gen. Thommee dowodził obroną twierdzy Modlin, której załoga liczyła ponad 20 tys. ludzi. W czasie zaciętych walk generał odniósł ciężką ranę.

„Dał się poznać jako człowiek o niesłychanej energii, tężyźnie i żołnierskim fasonie. Nie było widać po generale jakiegoś załamania się, a przeciwnie, podnosił nas wszystkich na duchu, wierząc, że sytuacja wcale nie jest beznadziejna, a kryzys wojny będzie opanowany” – tak jeden z żołnierzy gen. Thommee wspominał jego postawę w czasie kampanii polskiej 1939 r. (cyt. za P. Wieczorkiewicz „Historia polityczna Polski 1935-1945”)

Ostatecznie po ponad dwóch tygodniach heroicznego boju 29 września 1939 r. Twierdza Modlin skapitulowała, uzyskując honorowe warunki, których Niemcy jednak nie dotrzymali.[5]

(Wg. [2]: SS-mani z Dywizji Pancernej „Kempf” zaatakowali niespodziewanie polskie pozycje pod Zakroczymiem, gdzie żołnierze 2. DP Leg. szykowali się już do złożenia broni. Zamordowanych zostało ok. 500 polskich jeńców oraz ok. 100 osób cywilnych – Niemiecka zbrodnia w Zakroczymiu 1939)

Remigiusz Nasierowski dostał się do niewoli niemieckiej 28 września 1939 roku. Został osadzony w Stalagu I A Stablack dla podoficerów i szeregowców wojsk lądowych. Był to największy niemiecki obóz dla jeńców wojennych (ok. 255 tys. jeńców w latach 1939-1945), który znajdował się w miejscowości Stabławki i Kamińsk.

Jako więźniowi wojennemu Remigiuszowi nadano numer jeniecki 69889. W dniu 15 maja 1940 roku został przeniesiony i osadzony w Stalagu VI-J w Krefeld-Fichtenhain na terenie Niemiec.

Źródła:
[1] Baza danych o Polakach represjonowanych przez Niemców
[1a] Polski Czerwony Krzyż – Remigiusz Nasierowski Stalag VI-J, informacje dodatkowe karta jeniecka Andrzeja Krcyga ur. 19.11.1911r. oraz informacja o osadzeniu Remigiusza w Stalag IA
[2] Obrona Twierdzy Modlin 1939
[3] Stammlager IA Stablack
[4] Niemiecka lista obozów jenieckich – German Stalag List
[5] Artykuł o gen. Thomee

Napisano w Żołnierz Tagi: ,