Stanisław Nasierowski s. Józefa

Stanisław Nasierowski, był synem Józefa i Antoniny Nasierowskich i pochodził ze szlacheckiej rodziny. Rodzice byli dziedzicami dóbr Mączniki, Podkoce i Boczków. Jego bratem był słynny belwederczyk Walenty Nasierowski. Ukończył Szkołę Pijarów i dostał się na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji. Stanisław walczył u boku brata Walentego o niepodległość Polski w powstaniu listopadowym na przełomie lat 1830 i 1831. Poległ na polu chwały w Bitwie pod Szawlami 7/8 sierpnia 1831 roku, w wieku zaledwie 28 lat.

Nasierowski Stanisław (ur.1804) – I. [Wydział] Prawa i Admin.; II. [numer albumu] 2182/495; III. [data zapisu] 4 X 1824 IV. [wiek na dzień zapisu] 21; V. [miejsce urodzenia studenta] Mączniki, obw. kaliski; VI. [miejsce urodzenia rodziców ] Mączniki; VII.[miejsce ukończenia szkoły] Warszawa, ks. Pijarów; VIII. [świadectwo dojrzałości] złożył; IX [finansowanie] kwit z opłaty; X. [stan i rodzaj zatrudnienia rodziców] szlachcic, dziedzic.

Źródła:
[1] Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego: 1808-1831; słownik biograficzny, Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych, Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, s. 155.
[2] Biogram Walenty Maciej Nasierowski – Bolesław Łopuszański w: Polski słownik biograficzny T. 22 (1977), pod red. E. Rostworowski, s. 586

Napisano w Powstaniec, Uniwersytet Warszawski, Żołnierz Tagi: , ,