Władysław Nasierowski

Władysław Nasierowski był sekretarzem Komitetu Gminnego Polskiej Partii Robotniczej. Był aktywnym działaczem w gminie Sońsk. Walczył z kościołem katolickim i był za przekształcaniem kościołów na muzea i teatry.

Po II wojnie światowej losy Władysława Nasierowskiego skrzyżowały się z Mieczysławem Dziemieszkiewiczem, pseudonim „Rój”, który był Komendantem Powiatu „Wisła” w XVI Okręgu Mazowieckim Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Po wojnie Oddział „Roja” nie skorzystał z amnestii i pozostał „w lesie”. W dniu 8 czerwca 1947 roku w Strusini patrol dowodzony przez Dziemieszkiewicza wykonał na Władysławie Nasierowskim wyrok śmierci.

W filmie fabularnym Jerzego Zalewskiego Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać w rolę Władysława Nasierowskiego wcielił się znany aktor, Marcin Troński (2012).

Źródła:
[1] http://www.fronda.pl/a/o-wolnej-polsce-zawsze-snil,26558.html
[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Zjednoczenie_Wojskowe

Napisano w Działacz PPR Tagi: