Michał Nasierowski

Michał Nasierowski uzyskał mandat poselski na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1920 z ramienia Związku Ludowo-Narodowego. Prezesem Klubu Poselskiego ZLN był Wojciech Korfanty a wiceprezesami Józef Teodorowicz, Konstanty Kowalewski i Stanisław Grabski. Do sejmu wszedł z Okręgu Wyborczego nr 4 Ciechanów w zastępstwie innego wybranego członka partii. Był właścicielem ziemskim i przewodniczącym kółka rolniczego. Aktywnie działał w ramach Związku Ludowo-Narodowego i Sejmiku Powiatowego.

Michał Nasierowski urodził się w Grochach Starych 9 października 1855 roku. Był synem Józefa Nasierowskiego i Rozalii Olszewskiej, którzy w 1846 roku zawarli związek małżeński w Ciemniewku (akt nr 7). Michał ożenił się z Ksawerą Goździewską i miał liczne potomstwo. Jego serce przestało bić 15 maja 1920 roku.

Dzieci Michała i Ksawery:
1. Zygmunt Nasierowski – pierwsze dziecko w rodzinie przyniosło smutek, bo Zygmunt w 1879 roku urodził się martwy.

2. Józef Gabriel Nasierowski – urodzony w roku 1881, zmarł w 1932.

3. Leon Nasierowski – urodził się w 1883 roku, zmarł w 1964. Absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego, przedsiębiorca branży chemiczno-farmaceutycznej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Bohater odznaczony tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

4. Izydor Nasierowski – urodził się w 1885 roku, zmarł w 1968. Farmaceuta i przedsiębiorca, właściciel „Apteki Izydora Nasierowskiego” przy Alejach Jerozolimskich 59 oraz współwłaściciel apteki na Placu Trzech Krzyży 10 w Warszawie.

5. Franciszek Nasierowski – urodził się w 1897 roku, zmarł w 1971. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej pod przewodnictwem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczył w wojnie 1920 roku.

6. Rozalia Nasierowska – urodziła się w 1888 roku i żyła jedynie przez dwa lata. Zmarła jako dziecko.

7. Julia Nasierowska – urodziła się z roku 1891. Wyszła za mąż za Szwejkowskiego, zmarła w 1983 roku w dostojnym wieku 92 lat.

8. Mikołaj Nasierowski – urodził się w 1898 roku, zmarł w 1974. Walczył w wojnie 1919-1921 roku.

9. Modesta Nasierowska – urodziła się w 1893 roku, zmarła w 1926 roku. Była żoną Henryka Trębickiego, syna Wiktora i Antoniny z Kaźmierowskich, zamordowanego przez sowietów w Katyniu (1940). Walczył z bolszewikami w wojnie roku 1920. Był dowódcą Polskiej Organizacji Wojskowej powiatu Mińsk Mazowiecki oraz obrońcą Lwowa. W dniu 19 III 1939 został mianowany Porucznikiem i przydzielony do 35 pułku piechoty. Pełnił funkcję Dyrektora Kasy Komunalnej w Brześciu i posłem na Sejm RP V kadencji Obozu Zjednoczenia Narodowego. Osierocił troje dzieci.

10. Stanisław Nasierowski – urodził się w 1902 roku, zmarł w 1956.

Źródło:
[1] Biogram Michała Nasierowskiego
[2] Apteka Izydora Nasierowskiego
[3] Biogram Henryka Trębickiego
[4] Lista posłów na Sejm Ustawodawczy II RP – Michal Nasierowski poz. 219
[5] Henryk Adam Trębicki – Biogram Parlamentu RP

Napisano w Poseł na Sejm Tagi: ,