Andrzej Nasierowski ps. Sędzimir

Andrzej Nasierowski urodził się na Podlasiu w Białym Dworze 14 lutego 1923 roku. Syn Franciszka Nasierowskiego i Walentyny Szmelówny. Jego młodszym bratem był Maciej W. Nasierowski. Egzamin maturalny złożył w Towarzystwie Oświatowo – Wychowawczym „Przyszłość” przy ul. Śniadeckich 17 w Warszawie.

W grudniu 1943 r. ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych jako kapral podchorąży. Konspiracyjnie studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej.

Z tego okresu zachowało się zdjęcie opublikowane przez NAC: Andrzej Nasierowski podczas ćwiczeń konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Piechoty Armii Krajowej w Rejentówce (pierwszy od lewej na zdjęciu z archiwum Stefana Bałuka).

[Ruch oporu:] od grudnia 1942 r. – żołnierz 214 plutonu II Obwodu Żoliborz Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

W grudniu 1943 r. wprowadzony przez „Zakalca” do „993/W” – Komenda Główna Armii Krajowej – II Oddział (Informacyjno-wywiadowczy) – Oddział Bojowy Kontrwywiadu AK („Wapiennik” – „993/W” [następnie] „Wykonawczy” – późniejsza kompania „Zemsta” batalionu „Pięść”).

Uczestniczył w akcjach bojowych: Lubarski, Leitgeber, Ukraińcy.

Pięść z Odznaki pamiątkowej  Batalionu „Pięść” Armii Krajowej

Pięść z Odznaki pamiątkowej Batalionu „Pięść” Armii Krajowej

Andrzej Nasierowski walczył w Powstaniu Warszawskim 1944 roku. Był żołnierzem zgrupowania „Radosław” Armii Krajowej: Batalion „Pięść” – 1. Kompania „Zemsta”. Następnie przeszedł do Oddziału „Łącz 59″ – pluton osłony Komendy Głównej AK na terenie Śródmieścia.

Andrzej Nasierowski został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia plutonowego podchorążego.

Andrzej Nasierowski wśród kawalerów odznaczonych Krzyżem Walecznych

Andrzej Nasierowski wśród kawalerów odznaczonych Krzyżem Walecznych

Krzyż Walecznych to odznaczenie ustanowione przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poniżej prezentujemy pierwsze artykuły Rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11-go sierpnia 1920 roku o ustanowieniu Krzyża Walecznych:

Art. 1. Ustanawia się celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju, odznakę wojskową pod nazwą „Krzyż Walecznych”.

Art. 2. Zasadniczą odznakę Krzyża Walecznych stanowi krzyż równoramienny z bronzu jasnego; w środku zewnętrznej strony krzyża miniaturowa tarcza pięciokątna z wypukłem odbiciem godła państwowego; na ramionach krzyża rozłożony wypukły napis: „na polu chwały”.
Na odwrotnej stronie krzyża, we środku na tarczy wybity wypukły miniaturowy wieniec z liści dębowych, przedziany mieczem obosiecznym, postawionym pionowo ostrzem do góry; na poprzecznicy krzyża wypukły napis: „walecznym”.
Krzyż powyższy nosi się na wstążce amarantowej z białemi wzdłuż jej brzegów prążkami — na lewej piersi, na drugiem miejscu po odznace orderu Virtuti Militari.
Wzór rysunkowy oraz wymiary krzyża, wstążki i okuć na wstążce, wymienionych w art. 4, dołącza się.

Art. 3. Krzyżem Walecznych może być ozdobiony czterokrotnie każdy oficer i każdy szeregowy, armji czynnej, który wyróżnił się czynem męstwa i odwagi w boju. Żadnego odstępu czasu między czterokrotnym nadawaniem krzyża nie wymaga się.

Źródło: Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11-go sierpnia 1920 roku o ustanowieniu Krzyża Walecznych, Dz.U. nr 87 poz. 572, 13 wrzesień 1920

Źródło: Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11-go sierpnia 1920 roku o ustanowieniu Krzyża Walecznych, Dz.U. nr 87 poz. 572, 13 wrzesień 1920

Po Powstaniu Warszawskim 1944 roku, Andrzej Nasierowski został jeńcem wojennym o numerze 102798. Osadzony w niemieckim stalagu Lamsdorf a następnie w obozie jenieckim Oneirendorf koło Krems na terytorium Austrii. Zwolniony w maju 1945 z niewoli niemieckiej powrócił do kraju. W Warszawie w 1951 r. został absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracował w charakterze projektanta w pracowni prof. Pniewskiego. Przeszedł na emeryturę w 1983 roku.

Poniższa narracja oddaje klimat ostatnich dni Powstania Warszawskiego 1944 roku:

Niemcy wykryli miejsce postoju Komendy Głównej. 4 września pocisk z moździerza kolejowego trafił w budynek PKO i eksplodował w schronie dwa piętra pod ziemią, gdzie mieściła się Komenda Główna AK i szpital. Poległo 30 osób, było wielu rannych. Został ranny generał „Grzegorz” – szef Sztabu,płk „Kuczaba” (Kazimierz Pluta-Czachowski) – szef Oddziału V, kilkanaście łączniczek. Wielu rannych leżących w szpitalu ponownie odniosło rany. „Gotowałam zupę -wspomina „Anna”. – Ilekroć gotowałam zupę, tylekroć spadały bomby. Chłopcy śmieli się, niech pani nie gotuje,bo zaraz spadnie bomba. Pocisk spadł przez szyb windo-wy. Byłam lekko ranna, ale bardzo pokrwawiona. Chciałam opatrzyć «Grzegorza», ale kazali mi iść na opatrunek. Zeszyli mnie później w szpitalu na Mokotowskiej.”- Byliśmy po służbie – opowiada „Witek” – mieliśmy wolne popołudnie. Siedzieliśmy na klatce schodowej obok windy, ktoś grał na akordeonie. Przyszedł „Beniek”, żeby ze mną wyjść na ulicę. Wstałem. Mnie dmuchnęło na korytarz, z sąsiedniego pokoju nie wydobyto nikogo.

„Pęd powietrza przewrócił mnie – wspomina „Kleofas”. -Kiedy odzyskałem przytomność, w ciemnościach, z trudem wygrzebałem się spod przygniatających mnie ciał. Jęki rannych, gryzący pył wciska się wszędzie, dusi. Wołam: «Agaton», «Agaton»! Odzywają się głosy kolegów. Zapalają latarki. Szukamy wyjść na górę. Jest noc. Czekamy do rana. Przerażający widok. Bomba trafiła w szyb windowy i wybuchła na samym dole. Górna część gmachu PKO jest zerwana i wygląda jako otwarte pudełko od konserw. Wśród zmasakrowanych ciał odnajdujemy «Benia», którego rozpoznajemy po «panterce», jakie dostaliśmy na Woli. Ma zmiażdżoną głowę. W kieszeni odnajdujemy strzępy legitymacji.”Wrócili do PKO z patrolem po kilku dniach, żeby próbować odnaleźć w zburzonym schronie części sprzętu radiowego. Ledwie tam dobrnęli przez zburzoną klatkę schodową, po ciemku, w smrodzie rozkładających się zwłok.Generał „Grzegorz”, ranny w twarz i z dużą gorączką, wysłuchał mego meldunku o sytuacji na Mokotowie. Znał ją już z raportu pułkownika „Daniela”, ale zadał mi jeszcze szereg pytań, z których wynikało, że po przyjściu ze Starówki do Śródmieścia liczył na nawiązanie jakiejś wspólnej akcji z Mokotowem. Podchorąży „Kasztan”, o którego losach pragnął się dowiedzieć, ciężko ranny pierwszego dnia Powstania, w ataku na Stauferkaserne (koszary SS) przy ulicy Rakowieckiej 4, zmarł 18 sierpnia. Dopiero w obozie w Langwasser dowiedziałem się,że meldunkiem z Mokotowa zawiadomiłem generała o śmierci jego syna Krzysztofa.

Kwaterowaliśmy na ulicy Piusa 19 w zdobytym przed dwoma tygodniami budynku centrali telefonicznej, tak zwanej małej PAST-y, dokąd przeniosło się Dowództwo AK ze zbombardowanego gmachu PKO na ulicy Świętokrzyskiej. Zostaliśmy tam już do końca Powstania. Budynek stał w pobliżu linii bojowych i należało liczyć się z możliwością niespodziewanego ataku nieprzyjaciela,zwłaszcza gdyby Niemcy dowiedzieli się o miejscu postoju Komendy AK. Miało to jednak i swoje dobre strony. Z uwagi na bliskość własnych pozycji Niemcy nie bombardowali tego rejonu i nie kierowali nań ognia artylerii. Wejście do budynku zostało osłonięte od strony Alei Ujazdowskich solidną barykadą, która chroniła przed ob-strzałem i obserwacją wroga.

Nasz pluton „Agaton” wzmocniony kilkunastu żołnierza-mi z kompanii „Zemsta” batalionu „Pięść”, którzy odnaleźli nas w Śródmieściu, został oddziałem osłony Dowództwa AK pod kryptonimem „Oddział Łączności 59″. W dniach 7-8 września dołączyli do naszego plutonu na-stępujący żołnierze kompanii „Zemsta”:
1. sierż, pchor. Andrzej Zawadzki – „Andrzejewski”
2. plut. pchor. Andrzej Nasierowski – „Sędzimir”
3. plut. pchor. Zbigniew Szubański – „Clive”
4. plut. pchor. Walerian Rożalski – „Dań”5. plut. pchor. Stefan Rogowiec – „Szaruga”
6. plut, pchor. Janusz Krzymowski – „Zawieja”
7. plut. pchor. Zygmunt Tomaszewski – „Orłów”
8. kpr. Marian Pyzlak – „Szczotka”9. sierż. Lucjan Buczyński – „Nieśmiały”
10. kpr. pchor. Maciej Nasierowski – „Brzoza”
11. sanit. Danuta Hibner – „Nina”.

Do naszych zadań należało zapewnienie łączności pomiędzy Dowództwem AK a generałem „Monterem” i Delegaturą Rządu oraz patrolowanie w dzień i w nocy rejonu ulicy Piusa.[5]

Źródła:
[1] Biogram Andrzeja Nasierowskiego ps. Sędzimir
[2] Baza danych o osobach represjonowanych
[3] Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych
[4] Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11-go sierpnia 1920 roku o ustanowieniu Krzyża Walecznych, Dz.U. nr 87 poz. 572, 13 wrzesień 1920
[5] Stanisław Jankowski „AGATON”, Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie, Wspomnienia 1939 – 1946, Tom 2, s.441-444

Napisano w Politechnika Warszawska, Powstaniec, Żołnierz Tagi: , , , ,